Flexibilní kabely do energetických řetězů

Kontaktujte nás

SUPERFLEX® 2000 PVC

SUPERFLEX® 2000 PVC
 • nestíněný s PVC opláštěním
 • nehořlavé, samozhášecí PVC
 • průřez žil 0,5 – 4 mm2
 • odolný vůči mnoha olejům, tukům, kyselinám a louhům
 • pro střední až vysoké požadavky
 • vhodný pro lineárně pohyblivé průmyslové aplikace
 • ve shodě s RoHS, bez silikonu
Kontaktujte nás

SUPERFLEX® 2100 (C) PVC

SUPERFLEX® 2100 (C) PVC
 • stíněný s PVC opláštěním
 • nehořlavé, samozhášecí PVC
 • průřez žil 0,5 – 2,5 mm2
 • odolný vůči mnoha olejům, tukům, kyselinám a louhům
 • pro střední až vysoké požadavky
 • vhodný pro lineárně pohyblivé průmyslové aplikace
 • ve shodě s RoHS, bez silikonu
Kontaktujte nás

SUPERFLEX® PLUS N PUR 300 V

SUPERFLEX® PLUS N PUR 300 V
 • nestíněný s PUR opláštěním pro pohyblivé aplikace
 • nehořlavý, samozhášecí
 • zejména do drsných podmínek, odolný UV, ozónu a slané vodě
 • nízké tření díky HGI izolaci vodičů pro vysoké mechanické zatížení
 • nízká kapacita, výtečné elektrické vlastnosti
 • průřez žil 0,5, 0,75 a 1 mm2
 • odolný vůči mnoha olejům, tukům, benzinu a kerosenu
 • nízká adheze, odolný otěru, mikrobům, hnilobě a hydrolýze
 • výtečně odolný chladícím kapalinám a lubrikantům
 • bez halogenu, bez silikonu, ve shodě s RoHS
Kontaktujte nás

SUPERFLEX® PLUS N PUR 600 V

SUPERFLEX® PLUS N PUR 600 V
 • nestíněný s PUR opláštěním pro pohyblivé aplikace
 • nehořlavý, samozhášecí
 • zejména do drsných podmínek, odolný UV, ozónu a slané vodě
 • nízké tření díky HGI izolaci vodičů pro vysoké mechanické zatížení
 • nízká kapacita, výtečné elektrické vlastnosti
 • vhodný do drsného prostředí, odolný UV, ozónu a slané vodě
 • průřez žil 1, 1,5 a 2,5 mm2
 • odolný vůči mnoha olejům, tukům, benzinu a kerosenu
 • nízká adheze, odolný otěru, mikrobům, hnilobě a hydrolýze
 • výtečně odolný chladícím kapalinám a lubrikantům
 • bez halogenu, bez silikonu, ve shodě s RoHS
Kontaktujte nás

SUPERFLEX® PLUS N (C) PUR 300 V

SUPERFLEX® PLUS N (C) PUR 300 V
 • stíněnýPUR opláštěním pro pohyblivé aplikace
 • nehořlavý, samozhášecí
 • zejména do drsných podmínek, odolný UV, ozónu a slané vodě
 • nízké tření díky HGI izolaci vodičů pro vysoké mechanické zatížení
 • nízká kapacita, výtečné elektrické vlastnosti a aktivní i pasivní EMK odolnost
 • vhodný do drsného prostředí, odolný UV, ozónu a slané vodě
 • průřez žil 0,5, 0,75 a 1 mm2
 • odolný vůči mnoha olejům, tukům, benzinu a kerosenu
 • nízká adheze, odolný otěru, mikrobům, hnilobě a hydrolýze
 • výtečně odolný chladícím kapalinám a lubrikantům
 • bez halogenu, bez silikonu, ve shodě s RoHS
Kontaktujte nás

SUPERFLEX® PLUS N (C) PUR 600 V

SUPERFLEX® PLUS N (C) PUR 600 V
 • stíněnýPUR opláštěním pro pohyblivé aplikace
 • nehořlavý, samozhášecí
 • zejména do drsných podmínek, odolný UV, ozónu a slané vodě
 • nízké tření díky HGI izolaci vodičů pro vysoké mechanické zatížení
 • nízká kapacita, výtečné elektrické vlastnosti a aktivní i pasivní EMK odolnost
 • vhodný do drsného prostředí, odolný UV, ozónu a slané vodě
 • průřez žil 1, 1,5 a 2,5 mm2
 • odolný vůči mnoha olejům, tukům, benzinu a kerosenu
 • nízká adheze, odolný otěru, mikrobům, hnilobě a hydrolýze
 • výtečně odolný chladícím kapalinám a lubrikantům
 • bez halogenu, bez silikonu, ve shodě s RoHS