Bezpečnostní světelné clony s rozhraním Bluetooth

Bezpečnostní světelné clony s rozhraním Bluetooth

Společnost Schmersal opět potvrdila svou jedinečnou pozici v oboru přístrojů pro bezpečnost strojů a zařízení. Nyní, jako jediný výrobce nabízí bezpečnostní světelné clony s integrovaným rozhraním Bluetooth. Přístroje SLC440 / COM s technologií Bluetooth BLE jsou aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD), která zpřístupňují všechny diagnostické údaje a údaje o provozním stavu zařízení na chytrých telefonech nebo tabletech v reálném čase. S pomocí integrovaného seřizovacího nástroje navíc rozhraní Bluetooth umožňuje snadné uvedení přístroje do provozu. Nová světelná clona s Bluetooth rozhraním rovněž nabízí vynikající příležitost pro uložení údajů, které pak lze například použít pro zaznamenání pravidelných testů či pro účely prediktivní údržby.

Pro usnadnění přenosu dat do smartphonů a tabletů (Android, IOS) navíc společnost Schmersal vyvinula jedinečnou aplikaci. Označení BLE je zkratka pro Bluetooth Low Energy, systém pro rádiový přenos dat v blízkém okolí s technologií jejich bezpečného přenosu.

Jedinečný dosah
Inovativní technologie BLE pro optoelektronické bezpečnostní systémy je unikátní i s ohledem na dosah, ve kterém lze data přenášet. Na trhu byly dosud dostupné pouze diagnostické nástroje založené na technologii NFC. Zatímco nástroje NFC nabízejí dosah jen několik centimetrů, tak rozhraní Bluetooth BLE dosahuje vzdálenosti až 5 metrů, tedy dosah téměř 100 x větší. Rozhraní BLE je proto ideální právě v případech, když se optoelektronická bezpečnostní clona nachází na relativně nepřístupném místě. Vzhledem k tomu, že technologie Bluetooth představuje mezinárodní průmyslový standard, mohou být naše bezpečnostní světelné clony řady 440 / COM s rozhraním Bluetooth BLE využívány po celém světě.

Vyšší efektivita: údaje o stavu jsou přístupné ihned v reálném čase
Přístroje SLC440 / COM s technologií Bluetooth BLE umožňují výrazně zvýšit efektivitu výrobních procesů. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o stavu světelných clon dostupné velmi snadno a v reálném čase, je možné rychleji vyřešit či odstranit závady tak, aby se zvýšila provozuschopnost stroje.  Zejména při odpojení systému v případě nebezpečné situace umožňují tyto informace o stavu a diagnostické údaje výrazně rychlejší uvedení výrobních procesů opět do provozu.

Nové světelné bezpečnostní clony také představují obzvlášť hospodárnou inovaci, neboť ve srovnání s běžnou technologií Bluetooth se technologie BLE vyznačuje výrazně nižší spotřebou energie a nízkými náklady při zachování stejného komunikačního rozsahu.

Prohlédněte si video zde New: SLC Assist – YouTube

Katalog ke stažení zde: Bezpečnostní světelné clony s rozhraním BLUETOOTH