Nový bezpečnostní slučovací box s rozhraním sběrnice PROFINET / PROFIsafe.

Nový bezpečnostní slučovací box s rozhraním sběrnice PROFINET / PROFIsafe.

Jednoduché řešení i pro instalace složitých strojů a zařízení.

Tento slučovač bezpečnostních signálů je vhodný pro snadnou plug-and-play instalaci až osmi bezpečnostních přístrojů. Univerzální rozhraní přístroje s 8pinovými konektory M12 umožňuje připojení široké škály bezpečnostních prvků, jako jsou elektronické a elektromechanické bezpečnostní zámky, spínače, senzory, světelné závory, tlačítkové ovládací panely a další. Pomocí adaptéru lze připojit i bezpečnostní prvky jiných výrobců.

Pro vyhodnocení jsou signály z připojených bezpečnostních přístrojů přenášeny pomocí zabezpečeného rozhraní sběrnice PROFINET / PROFIsafe do bezpečnostního řídicího systému. PROFIsafe je funkčně bezpečné rozšíření standardní komunikace přes PROFINET. Na PROFIsafe založená komunikace je zabezpečená proti změnám, chybám při přenosu, změnám v pořadí telegramů apod. Paralelní přenos bezpečnostních signálů přitom umožňuje připojení bezpečnostních přístrojů bez omezení v bezpečnostním řídicím systému. Připojovací zásuvky slučovacího boxu lze navíc konfigurovat pro připojení různých přístrojů, čímž poskytují maximální flexibilitu při návrhu konceptu bezpečnostních řešení. Všechna přípojná místa přístrojů jsou vybavena samočinnou resetovací pojistkou pro ochranu vedení. Jakmile je přetížení v přípojném místě eliminováno, pojistka se po krátké době pro ochlazení resetuje.

Výhody bezpečnostního slučovacího boxu

Bezpečnostní slučovací box představuje levné a jednoduché montážní a propojovací řešení, které však uživateli poskytuje vysoce flexibilní a individuálně konfigurovatelnou bezpečnostní aplikaci pro komplexní stroje a systémy. S bezpečností současně získaný přenos všech diagnostických signálů z připojených prvků navíc zajišťuje optimální transparentnost celého procesu.

Krátké shrnutí výhod bezpečnostního slučovače Schmersal:

jednoduché řešení typu plug-and-play umožňuje rychlou a bezchybnou montáž se zapojením, při nízkých nákladech a znatelně menší potřebu kabeláže.