ELECTRONIC LiY(C)Y

NÁZEV PRODUKTU

ELECTRONIC LiY(C)Y

  • stíněný, samozhášecí nehořlavý PVC plášť
  • vysoká aktivní i pasivní odolnost vůči rušení (EMK)
  • pro všechny oblasti měřící, řídicí a ovládací elektroniky
  • pro nízkonapěťové spínací přístroje, sdělovací a komunikační technika
  • průřez žil 0,14 – 0,5 mm2
  • odolný vůči mnoha olejům, tukům, kyselinám a louhům
  • do suchých i vlhkých míst, pro průmyslové použití
  • bez silikonu, ve shodě s RoHS

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ