SRB101EXI

NÁZEV PRODUKTU

SRB101EXI

  • jiskrově bezpečné okruhy vstupů
  • bezpečnostní modul pro všechny obvyklé aplikace
  • jedno nebo dvouokruhové zapojení vstupů
  • 1 bezpečnostní reléový výstup
  • automatický, manuální nebo monitorovaný manuální reset
  • LED zobrazující stav modulu i zapojených obvodů
  • jiskrově bezpečné vstupní obvody zóna 1 a 21 ATEX
  • modul lze instalovat v zóně 2 ATEX

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ