SRB200EXI

NÁZEV PRODUKTU

SRB200EXI

  • jiskrově bezpečné okruhy vstupů
  • bezpečnostní modul pro všechny obvyklé aplikace
  • jedno nebo dvouokruhové zapojení vstupů
  • 2 bezpečnostní reléové výstupy
  • automatický, manuální nebo monitorovaný manuální reset
  • LED zobrazující stav modulu i zapojených obvodů
  • jiskrově bezpečné vstupní obvody zóna 1 a 21 ATEX
  • modul lze instalovat v zóně 2 ATEX
MOŽNOST OBJEDNÁVKY

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ