SUPERFLEX® PLUS (C) PUR FEEDBACK

NÁZEV PRODUKTU

SUPERFLEX® PLUS (C) PUR FEEDBACK

  • zpětnovazební kabel pro různé pohony (pro enkodéry, brzdy …)
  • díky PUR plášti, TPE/HGI izolaci vodičů je vhodný do extrémně drsných podmínek
  • stíněný s vysokou aktivní i pasivní odolností vůči rušení (EMK)
  • výtečně odolný chladícím kapalinám a lubrikantům
  • nízká adheze, odolný otěru, mikrobům, hnilobě a hydrolýze
  • odolný UV, ozónu a slané vodě
  • odolný vůči mnoha olejům, tukům, benzinu a kerosinu
  • bez halogenu, bez silikonu, ve shodě s RoHS

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ