SUPERFLEX® PLUS M (C) PUR SERVO ETHERNET Kombi – Siemens

NÁZEV PRODUKTU

SUPERFLEX® PLUS M (C) PUR SERVO ETHERNET Kombi – Siemens

  • kombinovaný napájecí kabel pro systémy Siemens a podobné (kabel motor/brzda pro FM a servopohony)
  • díky vhodné konstrukci je vhodný pro dlouhodobé použití v energetických řetězech
  • stíněný s vysokou aktivní i pasivní odolností vůči rušení (EMK)
  • nízká adheze, odolný otěru, mikrobům, hnilobě a hydrolýze
  • odolný UV, ozónu a slané vodě
  • výtečně odolný chladícím kapalinám a lubrikantům
  • odolný vůči mnoha olejům, tukům, benzinu a kerosinu
  • bez halogenu, bez silikonu, ve shodě s RoHS

POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ