Elektronická ochrana

LOCC BOX

je elektronický systém ochrany elektrických obvodů před přetížením a zkratem, který splňuje požadavky různé na odpínání při vysokém útlumu vedení a na integraci do existující komunikační úrovně. 

LCOS-CC

je elektronický systém ochrany elektrických obvodů před přetížením a zkratem, který splňuje požadavky různé na odpínání při vysokém útlumu vedení a na integraci do existující komunikační úrovně. Dostupný v 2 kanálovém provedení a se zpětnovazebním obvodem.

LCOS-CCI

je moderní systém ochrany elektrických obvodů nabízející multifunkční nastavení pro proud, charakteristiku a hlášení stavu k běžné ochraně. CCI model lze integrovat do sítí Profinet, Ethercat nebo Ethernet IP.