AirSTREAM – řešení pro chlazení rozváděčů

Air temp

Aplikace Lütze AirTEMP umožňuje analyzovat tvorbu a vrstvení tepla v rozvaděči.

AirTEMP umožňuje analyzovat různé teploty, které v rozvaděči vznikají. Skříň rozdělí do tří zón a teplota každé z nich je velmi přesně kalkulovaná. Lze simulovat také doplňkové efekty jako ventilátor AirBLOWER a směrovací lopatky AirBLADE nebo klimatizaci, a jak systém AirSTREAM umožňuje proudění vzduchu bez blokování kabelovými kanály a homogenizuje klima v celém rozváděči.

Softwarový nástroj AirTEMP můžete používat zcela zdarma a pro výsledek postačí pouze zadat klíčové údaje o ztrátovém výkonu instalovaných přístrojů. Pokud nejste registrovaným uživatelem, zobrazí se vám na obrazovce výsledek barevně pro každou sekci odděleně.

Pokud se registrujete, pak jsou výsledky teplotní simulace zobrazeny jako přesné hodnoty a můžete si je vyexportovat např. jako .pdf dokument.

Průvodce energeticky účinného chlazení rozváděče

Postupné zmenšování elektrických přístrojů vede k vyšší hustotě osazení a většímu ztrátovému výkonu. Ztrátový výkon se pak uvolňuje jako teplo a zvyšuje teplotu v rozváděči. Následkem je přehřátí, výrazné snížení životnosti přístrojů a drahým prostojům. Musí se proto použít vhodné prvky pro snížení teploty.

Mimo důležitého aspektu produktivity bez prostojů a nižších nákladů na opravy je důležitá také efektivita a náklady na provoz rozvaděče, kam patří i náklady na účinné chlazení.

V tomto průvodci naleznete velmi jednoduchá pravidla pro navrhování rozváděčů s ohledem na teplotní kritéria. Praktické příklady navíc vysvětlují, která opatření pomohou omezit či zabránit tvorbě horkých oblastí uvnitř rozvaděče u již existujících zařízení.

Příručka obsahuje také výsledky projektu 4.2.1. „Energeticky a nákladově účinné chlazení při výrobě karoserií, výzkum optimálního uspořádání uvnitř rozvaděče“ z inovační aliance „Green Carbody Technologies“.

Vzbudili jsme Váš zájem? Zajímá Vás efektivní chlazení rozvaděče s nízkými náklady?
Vyplňte a pošlete nám prosím následující formulář. S potěšením Vás budeme kontaktovat a poskytneme Vám zdarma kopii 80stránkové příručky „Úsporné chlazení rozváděče“.

AirBLOWER – Rovnoměrné klima v rozváděči

Rozvaděč vybavený propojovacím rámem AirSTREAM se chladí mnohem snadněji. Systém ventilace AirBLOWER eliminuje vrstvy vzduchu s různou teplotou a vytváří tak rovnoměrné klima. Praktické testy prokázaly vynikající výsledky. AirBLOWER dokáže snížit střední teplotu v rozváděči až o 10 stupňů.

Dobré nejen pro klima uvnitř rozváděče

Provoz systému větrání AirBLOWER vyžaduje výrazně méně energie než aktivní klimatizace. AirBLOWER není nutné provozovat nepřetržitě, je aktivován pouze v případě potřeby.