Nižší náklady

Systém AirSTREAM přináší výhody jak pro výrobce rozvaděče, tak i pro jeho provozovatele. Rám se snadno navrhne pomocí našeho online konfigurátoru, ušetří prostor v rozváděči a je možné použít menší skříň, zrychlí a zkvalitní se jeho montáž a sníží se celkové výrobní i provozní náklady. Celkově se sníží množství prostojů, zvýší energetická účinnost a pomůže dlouhodobé udržitelnosti.