AirSTREAM – montáž

Krok 1

Umístěte dva nosné VPSym profily svisle a rovnoběžně tak, aby byly v pravém úhlu k pracovní ploše. Vzdálenost mezi nimi odpovídá šířce rámu.

Krok 2

Vložte posuvné matice do VPSym profilů přibližně na místa, kde budou namontované moduly.

Krok 3

Umístěte všechny moduly do určeného místa, nastavte k nim posuvné matice a vyrovnejte je.

Krok 4

Při vyrovnání modulů zkontrolujte vzdálenost mezi nimi. Běžně je mezera mezi profily 50 mm bez hřebínků. Zkontrolujte také rozměry na konci rámu nahoře a dole. 

Krok 5

Nyní upevněte všechny moduly pomocí šroubů a vějířových podložek k nosným profilům. Zajistěte, že šrouby jsou dotaženy předepsaným momentem 10 Nm.

Instalace rámu AirSTREAM do rozvaděče

Sestavený rám lze nyní nainstalovat do skříně použitím odpovídajících montážních sad Lütze pro všechny standardní typy rozváděčů. Záleží pouze na vás, zda rám nakonfigurujete a propojíte uvnitř nebo vně rozvaděče.

Uchycení na 6 místech pro bezpečnou montáž 

Běžně je rám v rozváděči uchycený na 6 místech pomocí odpovídající montážní sady Lütze.