AirSTREAM – uchycení přístrojů

Bezpečné uchycení přístrojů na DIN lištu

Komponenty s uchycením na DIN lištu lze snadno připevnit na symetrický HS profil. Přístroje by měly být stejně velké nebo menší než profil tak, aby nebyl hřebínek pro vodiče zakrytý. 

Na profil HA lze montovat i asymetrické přístroje. Jediným faktorem, který je při návrhu a montáži rámu brát v úvahu je, zda má být vyšší část přístroje a tím i profilu montována směrem vzhůru nebo dolů.

Symetricky

Asymetricky

Uchycení přístrojů na profily pomocí šroubů a posuvných lišt

Přístroje s otvory pro uchycení lze přišroubovat k profilu MS a MA pomocí odpovídajícího šroubu a posuvné matice. 

Také profily HS a HA jsou vybavené drážkou pro posuvné matice. To umožňuje použít tyto profily i pro uchycení přístrojů pomocí šroubů. Výhodou je to zejména v místech, kde je potřeba montovat další přístroje na DIN lištu.

U přístrojů s více montážními otvory je výhodné pro instalaci použít doplňující posuvné lišty RG. Ty se uchytí do drážky HS nebo MS profilu. Tyto příčné lišty tak vytvoří vertikální směr pro uchycení dvou a více posuvných matic.  

Montáž s několika instalačními otvory

U součástí, které mají svisle několik otvorů pro uchycení, lze příčné lišty RG připevnit přes několik profilů. Běžně jsou uchyceny k hornímu a dolnímu vodorovnému profilu.

Stabilitu a odolnost lze posílit také přidáním posuvných lišt doprostřed profilu.

U lehkých různě profilovaných přístrojů doporučujeme použití menších posuvných lišt. Uchycují se přímo k profilům a umožňují posouvání po celé výšce profilu. To znamená, že přístroje lze velmi přesně umístit.