Lütze

Již od svého založení v roce 1958 vyvíjí Lütze elektronické a elektrotechnické součástky, systémová řešení pro automatizaci a špičkové technologie pro kolejová vozidla. Zaměřuje se na efektivní řešení pro flexibilní a velmi flexibilní kabely do vlečných řetězů a kabelovou konfekci, na technologie rozhraní, řídící systémy, zdroje napájení, propojovací pojistné systémy a energeticky úsporné propojovací systémy pro rozvaděče za pomoci inteligentního průmyslu 4.0. Lütze vytvořil propojovací systém LSC, s nímž vzrůstá energetická efektivita v rozvaděčích a zároveň je ušetřeno až 25 % prostoru oproti běžně používaným zařízením.  

Lütze definuje efektivitu v automatizaci jako dlouhodobé užívání produktů a řešení, která podporují jejich další výkonnostní růst. Toho dosahuje používáním svých komponentů pro vysoce efektivní řídící systémy a produkty s nadprůměrným životním cyklem. Hodnota produktů a řešení Lütze je dána jejich trvalou kvalitou. Každá inovace bude v budoucnu úspěšná pouze s dlouhodobými pozitivními dopady, a proto Lütze poskytuje vysoce efektivní komponenty s dlouhou životností.

Výběr Lütze produktů: