Schmersal

„Bezpečný život, bezpečná práce“ je motto našeho výhradního partnera Schmersal Group, kterého zastupujeme již více než dvacet čtyři let.

Vývojoví inženýři skupiny Schmersal soustavně pracují na nových zařízeních a systémech vhodných pro všechny možné druhy aplikací. Zaměřují se na tři sféry podnikání: bezpečnostní technologie, automatizační technologie a výtahové technologie. V těchto třech oblastech dosáhli díky svým znalostem, síle inovací a rozsáhlé škále produktů vedoucí pozice na trhu. Skupina Schmersal vyrábí přibližně 25 000 nejrozmanitějších mechanických a elektronických spínacích zařízení a tím si vytvořila největší sortiment bezpečnostních spínacích zařízení a systémů na ochranu člověka a stroje na světě.

Výběr Schmersal produktů: