Schmersal

„Bezpečný život, bezpečná práce“ je motto našeho zahraničního partnera Schmersal Group, kterého zastupujeme již více než dvacet let.

Úsilí skupiny Schmersal se už mnoho let soustředí na vývoj a výrobu produktů zaměřených na bezpečnost na pracovišti. Z nejrozmanitějších mechanických a elektronických spínacích zařízení vznikl největší sortiment bezpečnostních spínacích zařízení a bezpečnostních spínacích systémů na ochranu člověka a stroje na světě.

Už téměř dvacet let se díky našim výrobkům bezpečnost a produktivita navzájem nevylučují. Za pozorného dohledu úřadů a institucí byly nakonec moderní bezpečnostní systémy integrovány do strojů, aby pomohly nekomplikované plynulé výrobě. Tímto způsobem výrobci bezpečnostních systémů významně přispívají k vytváření pro člověka přívětivého pracovního prostředí, ve kterém stroj přebírá těžkou a monotónní práci od pracovníků bez toho, že by je vystavil nebezpečí a riziku.

Motivovaní vizí bezpečného pracovního prostředí vývojoví inženýři skupiny Schmersal soustavně pracují na nových zařízeních a systémech vhodných pro všechny možné druhy aplikací. Zaměřují se na tři sféry podnikání: výtahové technologie, automatizační technologie a bezpečnostní technologie. V těchto třech oblastech dosáhli díky svým znalostem, síle inovací a rozsáhlé šíři produktů vedoucí pozice na trhu. Nové bezpečnostní koncepty vyžadují nová systémová řešení a začlenění inovativních principů detekce, stejně jako využití nových cest pro přenosy a vyhodnocení informací. Rostoucí počet norem a směrnic pro bezpečnost strojů vede také ke změně postojů jejich výrobců a uživatelů.

To jsou výzvy, které si Schmersal Group jako partner výrobců strojů a zařízení stanovil pro dnešek a pro budoucnost.

Skupina Schmersal vyvíjí a vyrábí přibližně 25 000 různých spínacích a ovládacích zařízení a bezpečnostních produktů, a proto je jedním z největších dodavatelů bezpečnostních spínacích zařízení na světě.

S odbornými znalostmi a profesionálními službami nabízí také systémová řešení pro automatizaci a bezpečnost strojů a zařízení. Více než 1 750 zaměstnanců ve více jak 20 zemích pracuje každý den, aby společně se svými zákazníky vytvořili průkopnická řešení v oblasti bezpečnostních technologií.