Poradenství

Poradenství

Poskytujeme rozmanité poradenské služby od výběru ochranných zařízení až po kompletní technickou dokumentaci. Zhodnotíme rizika a posoudíme shodu, vše dle platných norem.

Poradenské služby

Bezpečnost strojů je složité téma a z tohoto důvodu jsou naše poradenské služby velmi rozmanité. Poskytujeme například podporu při výběru ochranných zařízení odpovídajících normám a monitorujeme stroje a zařízení ve vaší výrobní oblasti s ohledem na jejich bezpečnost. V případě potřeby poskytujeme poradenství týkající se poskytování kompletní technické dokumentace. Máme také rozsáhlé zkušenosti s hodnocením rizik podle normy ISO 12100:2010 a s posuzováním shody jako předpokladu pro označení CE. To samé platí také pro téma ochrany ve výbušném prostředí.

Pokud máte otázky anebo návrhy týkající se konzultací souvisejících s bezpečností, neváhejte a oslovte nás! Poskytujeme poradenství výrobcům a uživatelům strojů a zařízení v široké škále odvětví. Spolupracujeme se středně velkými specializovanými společnostmi stejně jako s globálními průmyslovými skupinami. Jsme si jistí, že naše poradenské služby mohou být přínosem také pro vaši společnost.