Dřevoobráběcí stroje

Dřevoobráběcí stroje

Dřevo je populární přírodní materiál používaný v architektuře, stavebnictví i při výrobě nábytku. Při zpracování „z lesa až po nábytek“ prochází dřevo rozmanitými procesy. Zahrnují odstranění kůry, řezání, broušení, různé specifické povrchové úpravy, montáž nábytku, stejně jako výrobu dřevotřískových desek. Většina těchto zpracovatelských metod a procesů má společnou vlastnost, a to, že představují nebezpečí pro obsluhu.

V minulosti byly pily a dřevozpracující stroje synonymem pracovišť s velkým rizikem úrazů. Tato situace se změnila – přinejmenším díky předpisům se stále vyššími nároky na bezpečnost strojů a také díky vyšší úrovni automatizace. Lanové tahové spínače mohou kupříkladu sloužit bezpečnosti k bezpečnosti strojů, které nelze zajistit pomocí ochranných krytů a lze jimi spustit funkci nouzového zastavení v jakémkoli místě nataženého lanka.

Vysoká spolehlivost

Dřevozpracující stroje běží obvykle v nepřetržitém provozu v 24 hodinových denních cyklech. Přerušení výroby je proto velmi nežádoucí. Bezpečnostní přístroje společnosti Schmersal jsou na tyto podmínky stavěné. Charakterizuje je dlouhá životnost i za těžkých provozních podmínek jaké jsou na pilách běžné. Byly navrhnuté a vyvinuté s cílem minimalizovat anebo dokonce zabránit přerušení výrobního procesu.

Například bezpečnostní snímače, spínače a zámky vybavené unikátní, firmou Schmersal patentovanou, technologií CSS rozpoznají i nejmenší nepřesnosti polohy zavřených ochranných dveří. Příslušnou informaci přenášejí řídícímu PLC nebo přímo na hlavní displej. Uživatel pak může opět seřídit ochranné kryty nebo senzory ještě předtím, než dojde k vychýlení do takové míry, že bezpečnostní snímač už nereaguje na svůj ovladač, čímž způsobí zastavení stroje.

Dlouhá životnost i v náročných podmínkách

Několik produktových skupin spínacích přístrojů společnosti Schmersal se specializuje na těžké provozní podmínky, které v dřevařském a dřevozpracujícím průmyslu převládají. Tyto řady zahrnují například bezpečnostní rohože, robustní polohové spínače a lankové tahové spínače, které umožňují velmi rychlou aktivaci funkce nouzového zastavení na transportních dopravnících a velkých strojích na zpracování dřeva. Bezpečnostní rohože řady SMS se často používají na zabezpečení oblastí, které vyžadují za určitých okolností přítomnost obsluhy a není možné je pouze zakrytovat. Bezpečnostní spínací profilové lišty řady SL 300 značky Schmersal byly původně vyvinuté pro zákazníka, který působil v lesnickém průmyslu, a potom byly zahrnuté do celého produktového programu. Dalším výtečným příkladem jsou obzvlášť robustní ovládací přístroje, tlačítka a signálky řady R, pro snadné a silné ovládání za náročných podmínek v rukavicích apod.

Znečištění dřevotřískou a prachem je vyloučené

Pro zabránění znečištění pilinami nebo dřevěným prachem je výhodné použít např. bezkontaktní bezpečnostní senzory, které mají hladké povrchy a vysoké krytí. Používají se zde také optické závory a závěsy.

Informace poskytují přehlednost

U komplexních strojů a zařízení je velmi důležitá komunikace mezi jednotlivými komponenty. Skupina Schmersal nabízí například u všech přístrojů vybavených technologií CSS diagnostickou bránu, pro přenos procesních diagnostických informací, prostřednictvím standardních protokolů sběrnic. To umožňuje lepší dostupnost a rychlé řešení problémů v případě závady.

Mnoho výhod přináší použití přístrojů a řízení pomocí standardu „AS Interface Safety at Work“. Jedná se nejen o výrazné snížení nákladů na instalaci, ale také velmi posílené diagnostické funkce při zachování nejvyššího bezpečnostního standardu. To jsou funkce, na které je kladený důraz v rámci konstrukce strojů na zpracování dřeva. Skupina Schmersal nabízí komplexní program bezpečnostních prvků s integrovaným rozhraním AS-i SaW.

Ochrana proti explozi v prašném prostředí

Při smíchání se vzduchem je v určitým poměru dřevěný prach velmi výbušný. Firma Schmersal nabízí komplexní program spínacích, ovládacích a řídicích přístrojů odolných vůči výbuchu pro automatizaci a bezpečnost strojů. Celý výrobní program je samozřejmě testovaný a certifikovaný podle směrnic ATEX a IECEx. Tyto produkty přinášejí dvojitou bezpečnost – strojní bezpečnost na jedné straně a na druhé straně se nemohou stát zdrojem zapálení.

Katalog EX ke stažení v AJ

Služby

Bezpečnost strojů je velmi komplexní téma. Nabízíme svým zákazníkům komplexní podporu pro implementaci norem a směrnic ve výrobních provozech. Portfolio služeb zahrnuje kromě jiného semináře a školení v našem výcvikovém centru, stejně jako individuální poradenství pro výrobce i provozovatele strojů.