Dřevoobráběcí stroje

V minulosti byly pily a dřevozpracující stroje synonymem pracovišť s velkým rizikem úrazů. Tato situace se změnila – přinejmenším díky předpisům se stále vyššími nároky na bezpečnost strojů a také díky vyšší úrovni automatizace. Lanové tahové spínače mohou kupříkladu sloužit k bezpečnosti strojů, které nelze zajistit pomocí ochranných krytů a lze jimi spustit funkci nouzového zastavení v jakémkoli místě nataženého lanka.

Vysoká spolehlivost

Dřevozpracující stroje běží obvykle v nepřetržitém provozu v 24 hodinových denních cyklech. Přerušení výroby je proto velmi nežádoucí. Bezpečnostní přístroje společnosti Schmersal jsou na tyto podmínky stavěné. Charakterizuje je dlouhá životnost i za těžkých provozních podmínek jaké jsou na pilách běžné. Byly navrhnuté a vyvinuté s cílem minimalizovat anebo dokonce zabránit přerušení výrobního procesu.

Například bezpečnostní snímače, spínače a zámky vybavené unikátní, firmou Schmersal patentovanou, technologií CSS rozpoznají i nejmenší nepřesnosti polohy zavřených ochranných dveří. Příslušnou informaci přenášejí řídícímu PLC nebo přímo na hlavní displej. Uživatel pak může opět seřídit ochranné kryty nebo senzory ještě předtím, než dojde k vychýlení do takové míry, že bezpečnostní snímač už nereaguje na svůj ovladač, čímž způsobí zastavení stroje.

Dlouhá životnost i v náročných podmínkách

Několik produktových skupin spínacích přístrojů společnosti Schmersal se specializuje na těžké provozní podmínky, které v dřevařském a dřevozpracujícím průmyslu převládají. Tyto řady zahrnují například bezpečnostní rohože, robustní polohové spínače a lankové tahové spínače, které umožňují velmi rychlou aktivaci funkce nouzového zastavení na transportních dopravnících a velkých strojích na zpracování dřeva. Bezpečnostní rohože řady SMS se často používají na zabezpečení oblastí, které vyžadují za určitých okolností přítomnost obsluhy a není možné je pouze zakrytovat. Bezpečnostní spínací profilové lišty řady SL 300 značky Schmersal byly původně vyvinuté pro zákazníka, který působil v lesnickém průmyslu, a potom byly zahrnuté do celého produktového programu. Dalším výtečným příkladem jsou obzvlášť robustní ovládací přístroje, tlačítka a signálky řady R, pro snadné a silné ovládání za náročných podmínek v rukavicích apod.

Znečištění dřevotřískou a prachem je vyloučené

Pro zabránění znečištění pilinami nebo dřevěným prachem je výhodné použít např. bezkontaktní bezpečnostní senzory, které mají hladké povrchy a vysoké krytí. Používají se zde také optické závory a závěsy.

Informace poskytují přehlednost

U komplexních strojů a zařízení je velmi důležitá komunikace mezi jednotlivými komponenty. Skupina Schmersal nabízí například u všech přístrojů vybavených technologií CSS diagnostickou bránu, pro přenos procesních diagnostických informací, prostřednictvím standardních protokolů sběrnic. To umožňuje lepší dostupnost a rychlé řešení problémů v případě závady.

Mnoho výhod přináší použití přístrojů a řízení pomocí standardu „AS Interface Safety at Work“. Jedná se nejen o výrazné snížení nákladů na instalaci, ale také velmi posílené diagnostické funkce při zachování nejvyššího bezpečnostního standardu. To jsou funkce, na které je kladený důraz v rámci konstrukce strojů na zpracování dřeva. Skupina Schmersal nabízí komplexní program bezpečnostních prvků s integrovaným rozhraním AS-i SaW.

Ochrana proti explozi v prašném prostředí

Při smíchání se vzduchem je v určitým poměru dřevěný prach velmi výbušný. Firma Schmersal nabízí komplexní program spínacích, ovládacích a řídicích přístrojů odolných vůči výbuchu pro automatizaci a bezpečnost strojů. Celý výrobní program je samozřejmě testovaný a certifikovaný podle směrnic ATEX a IECEx. Tyto produkty přinášejí dvojitou bezpečnost – strojní bezpečnost na jedné straně a na druhé straně se nemohou stát zdrojem zapálení.

Služby

Bezpečnost strojů je velmi komplexní téma. Nabízíme svým zákazníkům komplexní podporu pro implementaci norem a směrnic ve výrobních provozech. Portfolio služeb zahrnuje kromě jiného semináře a školení, stejně jako individuální poradenství pro výrobce i provozovatele strojů.

Katalog