Potravinářství

Potravinářství – koš plný řešení

Jedinečné produkty pro automatizaci a zvyšování produktivity strojů současně s cílem chránit obsluhu strojů i stroje vám dodáváme již déle než dvě desetiletí. Některá průmyslová odvětví přináší speciální nároky a požadavky. Jako firma zaměřená na zákazníky se od počátku věnujeme řešení potřeb výrobců i uživatelů strojů. Náš sortiment nabízí produkty a řešení specificky vyvinuté pro různá průmyslová odvětví a pro potravinářství vzniklo speciální portfolio produktů a aplikací.

Přístroje pro různorodé potřeby

Sběr, sušení, krájení, ohřívání, drcení, míchání, plnění, balení je jen několik málo druhů postupů při výrobě a strojním zpracování potravin. Současně se musí zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy a normy. Při výběru ovládacích či bezpečnostních prvků, zejména pak v potravinářském průmyslu, existují ještě další oblasti při zpracování potravin, které jsou na rozhraní člověk a stroj velmi důležité.

Hygiena

Takovou oblastí a ústředním požadavkem při konstrukci a provozování potravinářských strojů je hygiena.

V potravinářství rozlišujeme čtyři oblasti, ve kterých se uplatňují přesně definované detaily „hygienického designu“.

  1. Suchá zóna – bezkontaktní oblast, nutná ochrana před znečištěním.
  2. Rozstřiková zóna – potravina se může rozstříknout, obsluha dochází ke kontaktu s potravinou, nebezpečí kontaminace.
  3. Mokrá zóna – vysoké riziko bakteriální kontaminace, nízkotlaké čištění s chemikáliemi nebo horké čištění.
  4. Agresivní zóna – ještě větší riziko kontaminace, četné čištění horkou párou nebo vysokým tlakem a agresivními čistícími prostředky.

Z výše uvedených důvodů mají hygienické požadavky vliv také na výběr bezpečnostních a ovládacích prvků. Právě v potravinářském průmyslu se z hygienických důvodů jako první začaly používat místo běžných elektromechanických spínačů bezpečnostní senzory. Tyto bez kontaktu pracující bezpečnostní přístroje se díky hladkým plochám snadno čistí a lze je snadno skrytě montovat.

Vlhkost, mokro a čistící prostředky

Z přísných hygienických předpisů v potravinářství vyplývají také nároky na ochranné krytí bezpečnostních spínačů i ovládacích prvků. Proto přinášíme mnoho produktových řad s vysokým krytím IP69K. Tyto komponenty musí odolat proudu vody o teplotě 80 oC a tlaku nejméně 80 barů.

Teplotní odolnost

Při skladování za nízkých teplot nebo při šokovém zmrazení probíhají automatizované procesy za teplot hluboko pod bodem mrazu. Častěji však probíhají zpracovatelské procesy jako jsou odpařování, sušení, kondenzace, destilace …, při kterých je zahřívání a vysoké teploty nezbytné. Použité spínací přístroje tak musí odolávat velmi nízkým i velmi vysokým teplotám.

Specifické oborové certifikace

Unikátní a velmi náročné vlastnosti, které musí splňovat stroje a zařízení pro výrobu a zpracování potravin, jsou uvedeny v různých předpisech a normách a týkají se i jednotlivých komponentů jako jsou spínače, senzory, zámky, tlačítka, signálky a další. Mezi tyto předpisy patří:

EN 1672-1 a EN 1672-2

3A Sanitary

Ecolab

EHEDG

FDA

HACCP

Naše bezpečnostní a ovládací prvky jako i ochranná oplocení jsou schválené a certifikované podle těchto předpisů.

Dlouhá životnost a spolehlivost

Při výrobě potravin stroje často pracují spojené do výrobních linek, ve velmi krátkých cyklech a trojsměnném provozu. Vysoká jsou tedy i očekávání na životnost a spolehlivost. Výrobky Schmersal, Lütze i další se osvědčily v rozmanitých aplikacích, za velmi náročných provozních podmínek a splňují požadavky výrobců na plynulou a nepřerušovanou výrobu.

Ochrana proti výbuchu – přístroje dle směrnice ATEX

V určitém poměru se vzduchem se jakýkoli organický prach snadno vznítí. Proto je při plnění a skladování práškových potravin nebo polotovarů (mouka, pečící směsi, pudinkový prášek, káva a kakao, …) nutné dodržovat předpisy týkající se ochrany proti výbušným prachům. Jako výhradní zástupce a distributor firmy Schmersal v ČR a SR nabízíme rozsáhlý program produktů a řešení pro průmyslovou automatizaci a bezpečnost, který je testovaný a certifikovaný podle směrnic ATEX a IECEx.

Znalosti odvětví a poradenství

Bezpečnost pracovních strojů je velmi komplexní téma, a proto vám nabízíme rozsáhlou podporu a poradenství při aplikaci požadavků směrnic a norem do konkrétních řešení. V naší akademii pořádáme semináře se zaměřením na specifické požadavky automatizace a bezpečnosti i v určitém oboru, stejně jako individuální poradenství pro konstruktéry a bezpečnostní techniky přímo v podnicích.

Společně s našimi partnery a zahraničními dodavateli si neustále vyměňujeme zkušenosti, aby připravovaná řešení a individuální požadavky zaručily nejvyšší možný stupeň produktivity a současně bezpečnosti pro personál v praxi. Společnost Schmersal je navíc členem PEC (Packaging Excellence Center), kde je sdruženo mnoho podniků z oblasti výroby balicích strojů, které vyrábí i potravinářské stroje a zařízení.