Těžký průmysl

V těžkém průmyslu má firma Schmersal více než šedesát let zkušeností s výrobou spínacích přístrojů nejvyšší kvality jako jsou tahové lankové spínače, mikrospínače, polohové a koncové spínače atd. Dnes se naše spínače používají všude tam, kde se na technologie kladou velmi náročné a speciální požadavky v těch nejtěžších provozních podmínkách. Jedná se zejména o následující oblasti těžkého průmyslu:

Aplikace

Těžba surovin

Nerostné suroviny jsou potřeba na všech kontinentech světa. V podzemní či v povrchové těžbě jsou provozní podmínky extrémně náročné. Použité technologie musí za všech okolností (nízké teploty nebo vysoké teploty, koncentrace prachu až 30 g / m3, déšť led, intenzivní UV záření, …) dokonale fungovat. Naše polohové, bezpečnostní a ovládací přístroje jsou speciálně přizpůsobené těmto okolním podmínkám.

Nakládání a přeprava surovin

Při mnoha různých operacích určení polohy, ovládání a řízení, které se provádí při nakládání, vykládání a přesouvání surovin, se používají naše mechanické a elektronické systémové komponenty se speciálními certifikáty. Některé řady standardizovaných spínačů mají kupříkladu certifikáty GL a/nebo IECEx. Pouze rozsáhlý sortiment různých variant spínačů, ovladačů a příslušenství nabízený firmou Schmersal dále pokrývá většinu aplikací u zařízení typu „ship-to-shore“ (z lodě na břeh). Integrace do automatizačních konceptů s vysokou úrovní diagnostiky a s nízkými instalačními náklady je snadno možná prostřednictvím sběrnice AS-i. Naše bezkontaktní magnetické spínače typ BN 20-2rz s naším bezpečnostním konceptem se používají u nejrychlejších a nejmodernějších jeřábových instalací typu „ship-to-shore“ po celém světě.

Zpracování surovin

Průmyslová hutní výroba, slévárenství, tepelné zpracování železných i neželezných kovů je původní oblastí používání spínačů Schmersal. Krátce po svém založení v roce 1945 společnost vyvinula a vyrobila spínače zaručující bezpečné spínání s nejvyšší spolehlivostí i v těch nejextrémnějších výrobních a provozních podmínkách.

Zařízení jsou k dispozici ve variantách se zlatými kontakty nebo se speciálními špičatými kontakty ze slitiny zlata a niklu s nejmenším přechodovým odporem. Široký výběr sériově vyráběných spínačů a ovládacích pák umožňuje používání sériových standardů bez mechanických úprav.

Odvětví výroby a zpracování ocele a kovů zahrnují mimo tavení a odlévání do různých tvarů a rozměrů ještě další procesy, jako je válcování, kování, lisování, kalení, atd.

Na používání technologií v off-shore provozech, ropném a plynárenském průmyslu jsou kladené často ještě vyšší požadavky než při zpracování kovů.