Výtahy a eskalátory

Výtahová technika je jedním z průmyslových odvětví, ve kterém máme dlouholeté zkušenosti a specifické znalosti a pro které už od počátku existence naší společnosti nabízíme jedinečné produkty jako jsou výtahová řízení, bezpečnostní a polohové spínače i magnetické nebo optické senzory.

Naše výtahové spínače se používají pro různé aplikace v aktivním i v pasivním bezpečnostním okruhu výtahu, buď jako dveřní uzávěrka, polohový spínač pro monitorování jednotlivých komponentů nebo koncový spínač navrchu či vespod výtahové šachty, který lze elektricky uvést do bezpečného stavu. Vyvinuli jsme specifické produkty pro jedinečné výtahové aplikace, jako je bezkontaktní magnetický spínač sloužící pro elektrické vypnutí výtahu po aktivaci regulátoru rychlosti otáček.

Rozsáhlý program výtahových řízení a spínačů

Díky komplexnímu programu můžeme výrobcům výtahů a eskalátorů nabídnout velké množství výtahových řízení a spínacích přístrojů, jako jsou polohové a magnetické spínače, dveřní uzávěrky, které splňují požadavky platných směrnic a norem po celém světě. Kromě osvědčených technologií implementujeme i inovativní metody, které nabízí technické a ekonomické přednosti. Například bezkontaktní polohovací systém USP, který se používá v tisících výtazích po celém světě.

Celosvětový partner výrobců výtahů

Úspěšně spolupracujeme se všemi světovými lídry na trhu výtahů, stejně jako se středně velkými výrobci výtahů a výtahových technologií z celého světa. Naše výtahové spínače a řízení se používají všude tam, kde se staví výškové budovy nebo se modernizují výtahy. Spektrum se pohybuje od výškových budov v Sao Paolu, Londýně, Šanghaji nebo v Mnichově přes rezidenční budovy po celém světě až po nákladní výtahy v průmyslových budovách.

Základem je maximální spolehlivost

Je samozřejmé, že naše výtahová řízení a spínače fungují spolehlivě po mnoho let. Jsme rádi, že polohové, koncové, magnetické, indukční a zejména bezpečnostní spínače Schmersal jsou také ve výtahové technice synonymem kvality a dlouhé životnosti. Je pro nás výzvou, abychom stanovili nové standardy a nabídli našim zákazníkům opravdové výhody našich produktů a služeb v stále rostoucí konkurenci.

Hlavní výzvy

Výtahové technologie v současnosti čelí velkým výzvám. Nové normy EN 81-20 a EN 81-50, které od 1.9.2017 nahradily dosavadní normy, výrazně mění svět výtahů. Výtahové komponenty a řídicí systémy musí být nově koncipovány nebo přizpůsobeny těmto normám. Také nová směrnice pro výtahy 2014/33/ES, která byla uvedena v dubnu 2014, vyžaduje přizpůsobení u bezpečnostních přístrojů. K tomu všemu se stále zvyšuje tlak na snižování nákladů. Proto jsou pro výtahy požadována konstrukční řešení, která lze rychle montovat a uvést do provozu. Podle těchto požadavků vyvíjíme nové generace výtahových řízení a spínacích přístrojů. Proto konfekční příprava standardních výrobků podle zákaznických potřeb pro nás hraje důležitou roli.

Modernizace – rostoucí trh

Naše výtahové řídicí systémy a spínače se často používají při modernizaci existujících výtahů. S ohledem na rozličné požadavky na výtahové řízení pro oblast instalací nových výtahů i pro modernizace vyvinula firma Schmersal Böhnke + Partner řídicí moduly bp119, bp208, bp308 a bp408. Hardware nabízíme v různých stupních rozpracování. Hardware tedy lze vybrat podle individuálních požadavků a následně podle potřeb rozšířit. Jako rozšíření našich bezkontaktních pozičních systémů USP nabízíme relé jako rozhraní pro konverzi naměřených absolutních hodnot pro signály 24 DVC. Tímto způsobem lze snadno integrovat moderní technologie do existující starší techniky.

PESSRAL a jeho důsledky pro výtahová řízení

PESSRAL (programmable electronic system in safety related applications for lift), doplněk k evropské normě EN 81-1/2, klade základy pro integraci programovatelných elektronických bezpečnostních sběrnicových systémů do výtahové technologie. Implementace této směrnice bude mít významný vliv na budoucí konstrukce výtahů. Firma Schmersal již má rozsáhlé zkušenosti s programovatelnými bezpečnostními přístroji při konstrukci strojů a strojních zařízení a aktivně se účastní diskuze na téma PESSRAL a vývoje programovatelných elektronických bezpečnostních systémů pro stavbu výtahů.

Hledáme partnery pro spolupráci v oblasti nových technologií

PESSRAL bude ovlivňovat také vztahy výrobců výtahových řízení a spínačů s jejich zákazníky z výroby výtahů. Proto jsme v kontaktu se středně velkými výrobci programovatelných řízení s cílem stanovit standardy a společně nabídnout kompletní bezpečnostní systémy (výtahová řízení, monitorovací systémy, komponenty, CANopen-systémy pro výtahy atd.). Nechceme tím pouze posílit pozici specialistů střední velikosti v silně konkurenčním prostředí, ale zejména spolu s našimi partnery být průkopníkem nových technologií na trhu s výtahy.