Obráběcí a tvářecí stroje

Obráběcí a tvářecí stroje zahrnují mnoho různých procesů zpracování kovů, plastů a dalších materiálů. Jedná se o soustružení, frézování, broušení, děrování, ohýbání, lisování, vstřikování atd. atd. Produktivita je jedním z hlavních faktorů pro určení konkurenčních výhod stroje, a proto je při výrobě čas významným faktorem. Počítá se každá sekunda, zejména při zpracování velkých výrobních šarží.

Z výše uvedených důvodů pracují obráběcí a tvářecí stroje za stále vyšších rychlostí, které však přinášejí větší rizika pro jejich obsluhu. Současně je vyžadována vysoká přesnost a stroje musí být co nejflexibilnější s krátkými časy pro seřízení a nastavení stroje.

Všechny tyto trendy přináší specifické požadavky na ochranné přístroje jako jsou bezpečnostní spínače a zámky, bezpečnostní reléové moduly i bezpečnostní PLC. Bezpečnostní přístroje musí dobře chránit obsluhu, nesmí přitom omezovat produktivitu stroje ani jeho flexibilitu. Naopak, musí ještě více usnadnit seřízení stroje, stejně tak zrychlit identifikaci a odstranění případných závad. Podle těchto potřeb vyvíjí firma Schmersal výkonné bezpečnostní systémy jako jsou bezpečnostní spínače, zámky, relé atd. již několik desetiletí. Kombinace robustních bezpečnostních spínačů a výkonných bezpečnostních modulů nebo bezpečnostních PLC nabízí nové možnosti pro vysoce produktivní a bezpečné stroje.

Hlavní cíl – zabránit manipulaci

Podle studií ve výrobních podnicích i mezi odborníky je obcházení bezpečnostních prvků instalovaných na strojích bohužel běžnou praxí. V nejméně jedné třetině podniků je navíc tento stav tolerován. Riziko obcházení ochranných přístrojů a zařízení však lze snadno snížit použitím kódovaných bezpečnostních spínačů a senzorů Schmersal, jakož i bezpečnostních pantových spínačů Schmersal.

Přerušení výroby je nežádoucí

Nejen z důvodů produktivity je přerušení výrobního procesu nežádoucí. Jestliže obsluha otevře ochranný kryt stroje např. při vrtání, čímž přeruší proces, může dojít k poškození vrtáku i obrobku.

Proto se u obráběcích a tvářecích strojů ve velkém množství používají právě bezpečnostní zámky, které znemožňují otevření ochranného krytu po dobu výrobního procesu. Pro tyto aplikace nabízíme neobyčejně rozsáhlou řadu produktů určených pro různé požadavky použití. Od kompaktního elektromagnetického zámku pro malé ochranné kryty, přes zámky pro zajištění dveří ve třech bodech, včetně systémů pro ochranu pochozích nebezpečných oblastí, až po robustní, motorem poháněné bistabilní zámky pro velmi velké bezpečnostní kryty. 

Bezpečnost pro každý provozní režim

Provedené výzkumy také ukázaly, že na strojích dochází ke zvýšenému počtu úrazů v průběhu seřizování a údržby. Tomu lze předejít pomocí zvláštních bezpečnostních opatření připravených přesně pro tyto úkoly. Například vhodně zvolenými provozními režimy, jako jsou režim seřizování nebo režim sledování procesu. Tyto režimy jsou popsány ve směrnici o strojních zařízeních 2006/42/ES. Výrobní program Schmersal zahrnuje různé souhlasné spínače, kterými se tyto provozní režimy uvádí do praxe i bezpečnostní spínače, bezpečnostní zámky, monitorovací reléové moduly a bezpečnostní PLC včetně sledování pohybů os. Při návrhu těchto aplikací a řešení jsme Vám přitom kdykoli k dispozici.

Rychlá diagnostika minimalizuje prostoje

Pro snadné zapojení a přenos bezpečnostních signálů doporučujeme použít sběrnici „AS Interface Safety at Work“. Při použití této sběrnice uživatel profituje nejen z výrazně snížených nákladů na montáž a kabeláž, ale navíc získá mnoho diagnostických funkcí, které zkracují případné prostoje a servis. Schmersal nabízí komplexní program bezpečnostních spínačů, zámků a dalších přístrojů s integrovaným rozhraním AS-i pro bezpečnostní aplikace včetně bezpečnostních AS-i monitorů.

Ergonomie a transparentnost při provozu

Dalším významným aspektem bezpečnosti na rozhraní člověk-stroj je ergonomie. Koneckonců, stroj se snadno dostupnými ovládacími prvky, které umožňují intuitivní ovládání, je bezpečnější. To je naše praxí ověřené přesvědčení. V našem výrobním programu proto naleznete např. ovládací panely řady BDF, které lze instalovat přímo na běžné profilové systémy. Kovová tlačítka a signálky řady R jsou zase připraveny do náročných podmínek používání a kupříkladu jejich velký průměr usnadňuje práci v rukavicích. 

Bezpečnost na rozhraní člověk-stroj

V místech, kde společně pracuje člověk a stroj se vyžadují speciální ochranná opatření pro obsluhu. To platí například v místech zakládání a odebírání výrobků u lisů. Zde se používají optoelektronické ochranné přístroje firmy Schmersal, nazývané také AOPD, ale běžně jim říkáme bezpečnostní světelné clony apod. Pro bezpečnou spolupráci mezi člověkem a robotem, bez oddělujících ochranných oplocení, vyvíjí a dodává Schmersal specifická zákaznická řešení již více než deset let.